Psalms 144:5 Afrikaans PWL Buig U hemele, יהוה en kom af; bestraf die berge en hulle sal rook! Verses 12-15 … 59 119 Gebed vir die oorwinning en 'n beeld van toekomstige seën. Geloofd sy die HERE, my rots, wat my hande leer om te veg, my vingers om oorlog te voer— 120 74 6 Gelukkig is die volk met wie dit so gaan. 101 33 Statement of Faith | 11 Ruk my uit en red my uit die hand van vreemdes, wie se mond leuens spreek en wie se regterhand ‘n regterhand van bedrog is; 77 Praise be to the LORD my Rock, who trains my hands for war, my fingers for battle. o HERE HERE , hoor hoor my gebed; luister luister tog na my smekinge; verhoor my in u trou, in u geregtigheid geregtigheid . Psalms 139:14 - Ek loof U, omdat ek so vreeslik wonderbaar is; wonderbaar is u werke! 133 PSALMS 144. 98 13 Psalmet 144:10 Albanian Ti, që u jep fitoren mbretërve dhe që çliron shërbëtorin tënd David nga shpata e kobshme, ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 144:10 Arabic: Smith & Van Dyke 106 PSALMS 144 U is my krag 1 Van Dawid. Psalms 144:3 Afrikaans PWL O יהוה, wat is die mens dat U kennis neem van hom, of die seun van die mens dat U aan hom dink? 69 Elke dag wil ek U loof,ek wil u Naam altyd prys. 3 o HERE, wat is die mens dat U hom ken, die mensekind dat U op hom ag gee? Ek roep na die Here om hulp,ek smeek die Here om genade, ek stort my klag voor Hom uiten verte 29 27 Ondersteun ons en word ‘n saaier van hoop. or the son of man, that thou makest account of him! 123 8 Hoofstuk 144 ‘n Psalm van Dawid. To the chief Musician for the sons of Korah, Maschil. 97 18 88 Psalms 144:10 Afrikaans PWL Dit is Hy wat aan konings die oorwinning gee, wat Sy dienskneg Dawid bevry van die bose swaard. 110 Copyrights. 87 The blessedness of trusting God. 5 (translation: Afrikaanse Vertaling 1953) D Sälm 144:5 Bavarian ايامه مثل ظل عابر. Verse 12. 39 100 It is almost entirely a compilation of passages from other psalms - particularly Psalm 18:34, with Psalm 144:1; Psalm 18:2, Psalm 18:46, with Psalm 144:2; Psalm 18:9, with Psalm 144:5; Psalm 18:14, with Psalm 144:6; Psalm 18:16, with Psalm 144:7. 2 He is my loving God and my fortress, my stronghold and my deliverer, my shield, in whom I take refuge, who subdues peoples … 3 Lord, what is man, that thou takest knowledge of him! Psalm 144:2 Also: Psalm 18:2, II Sam. PSALMS 144:9 o God, ek wil 'n nuwe lied sing tot u eer, op die tiensnarige harp wil ek U psalmsing. Psalms Hoofstuk 144 - Bybel in Afrikaans taal . Ek wil getuig van u magtige dade 'n Loflied van Dawid.Ek wil u lof verkondig,my God en Koning,ek wil u Naam altyd loof. 114 92 12 5 Buig u hemele, HERE, en daal neer; raak die berge aan, dat hulle rook! 2:23. Prayer for Rescue and Prosperity. Prys Hom, alle engele,prys Hom, alle hemelwesens! 134 Geloofd sy die Here, my rots, # II Sam. 32 2 my goedertierenheid en my bergvesting, my skans en my redder, my skild en die Een by wie ek skuil, wat my volk aan my onderwerp. 140 mag daar geen klaagkreet op ons pleine gehoor word nie. 50 Gebed vir oorwinning 7 A prayer for further mercy is fitly begun with a thanksgiving for former mercy. 95 43 70 146 - Blessed be the LORD, my Rock and my great strength, Who trains my hands for war And my fingers for battle; My [steadfast] lovingkindness and my fortress, My high tower and my rescuer, My shield and He in whom I take refuge, Who subdues my people under me. Contact | Disclaimer | 2 En gaan gaan nie na die gereg met u kneg nie, want niemand wat leef, is voor voor u aangesig regverdig regverdig nie. Psalmet 144:5 Albanian Uli qiejtë e tu, o Zot, dhe zbrit, dhe ata do të nxjerrin tym. 7 Strek uit die hoogte u hande uit; ruk my uit, en red my uit groot waters, uit die hand van vreemdes, 60 Psalmet 144:15 Albanian Lum ai popull që është në gjendje të tillë, lum ai popull që ka për Perëndi Zotin. 102 16 Psalm 140: Psalms 140 to 143 may be linked together since they all portray, though in different ways, the godly response to trials. Psalm 144:2 points out seven helps upon which God can be relied. Psalm 144:11 "Rid me, and deliver me from the hand of strange children, whose mouth speaketh vanity, and their right hand [is] a right hand of falsehood:" This is repeated from (Psalm 144:7); and is done to show the vehemence and importunity of the request, and the danger David was in. Afrikaans. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 144:15 Arabic: Smith & Van Dyke ‎طوبى للشعب الذي له كهذا. 132 Psalm 144 is the 144th psalm of the Book of Psalms, beginning in English in the King James Version "Blessed be the LORD my strength which teacheth my hands to war, and my fingers to fight". 96 Geseënd is יהוה, my Sterkte, wat my hande leer om oorlog te maak en my vingers om te veg; Psalmet 144:1 Albanian Bekuar qoftë Zoti, kështjella ime, që i mëson duart e mia për luftë dhe gishtërinjtë e mi për betejë. 83 48 58 20 82 This is what some *Jewish Bible students think. LORD, what are human beings that you care for them, mere mortals that you think of them? 6 Slinger bliksems en verstrooi hulle; stuur u pyle uit en verwar hulle! 73 D Sälm 144:4 Bavarian Wys my die pad wat ek moet loop 'n Psalm van Dawid.Hoor my gebed, Here,luister tog na my smeking.U is getrou en regverdig,antwoord my tog! 62 ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 144:4 Arabic: Smith & Van Dyke الانسان اشبه نفخة. 52 51 He is my loving God and my fortress, my stronghold and my deliverer, my shield, in whom I take refuge, who subdues peoples under me. 'n Gebed. 127 56 23 128 64 30 136 66 9 o God, ek wil ‘n nuwe lied sing tot u eer, op die tiensnarige harp wil ek U psalmsing. 19 It is naturally divided into four parts. Kanselleer {{#items}} 145 131 44 147 36 tot u eer wil ek sing met begeleiding van die lier. U weet wat ek moes deurmaak 'n Gedig van Dawid, na aanleiding van sy verblyf in die spelonk. 99 53 Geloofd sy God wat my in wank'le tyd 'n rotssteen is, my aangord tot die stryd; wat tot die kryg my hande toeberei, so goed is en 'n vestingwerk vir my; wat my die skans tot redding wil verstrek, by wie ek skuil, daar my sy skild oordek; wat in die stryd my altyd trou bewaak en nou my volk aan my gehoorsaam maak. Each begins and ends with “Praise ye the LORD” (Hebrew Hallelujah), none contains petition or lament, none contains historical allusion to any large extent, and each strikes a distinct note of praise not found in the others.. That note (in Psalm 146), is a personal 14 38 This is repeated from Psalm 144:7; and is done to show the vehemency and importunity of the request, and the danger David was in, and his sense of it; See Gill on "Ps 144:7"; whose mouth speaketh vanity, and their right hand [is] a right hand of falsehood. 135 The story of David and Goliath is in 1 Samuel chapter 17. Mag ons nooit oorval en weggevoer word nie. 2. 139 72 57 3 Psalm 144 King James Version (KJV). ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 144:3 Arabic: Smith & Van Dyke 14 ons beeste gelaai mag wees; geen bres in ons mure en geen uittog daaruit, en geen geskreeu op ons pleine nie. Geloofd sy die HERE, my rots, wat my hande leer om te veg, my vingers om oorlog te voer— 11 Sit 'n wag voor my mond, Here! Mag ons kleinvee in hulle duisende aanteel. Psalm 145: This psalm is known for several distinguishing marks: it is the last acrostic psalm, the last Davidic psalm, the only psalm to be called a praise psalm in the superscription, and the first of the six great praise psalms … 'n Psalm van Dawid.Ek roep na U, Here, kom tog gou na my toe,luister tog na my, ek roep na U. Mag my gebed voor U wees soos 'n wierookoffer,die uitstrek van my hande s 103 68 122 Psalms 144:1 Afrikaans PWL ’n Gedig van Dawid, met instrumentale musiek. Sy Naam alleen is hoog verhewe Prys die Here!Prys die Here vanuit die hemele,prys Hom in die hoë hemel! 35 125 (translation: Afrikaans 1953) 71 Psalm 140. LORD, what is man that You take notice of him? Mag ons beestrop 'n groot kalweroes lewer. 4 Psalms 144:12 Afrikaans PWL sodat ons seuns soos plante mag wees wat opgroei in hulle jeug en ons dogters mag wees soos bruide wat ryklik versier is soos tempels, Psalmet 144:12 Albanian Bijtë tanë në rininë e tyre qofshin si një bimë e harlisur, dhe bijat tona qofshin si shtylla qosheje, të gdhendura mirë për të zbukuruar një pallat. 1 They are like a breath; their days are like a fleeting shadow. 26 Jammer, die video kon nie laai nie. 22 63 54 40 in hulle tienduisende vermenigvuldig op ons weivelde. 116 126 111 Here, wat is 'n mens dat U hom sou wil ken. 124 Gebruik met toestemming. A psalm of national lament, this psalm expresses the sorrows of a godly people who are undergoing suffering. 113 “Man is like to vanity: his days [are] as a shadow that passeth away.” Is vanity itself, in every age, … 2 142 143 Mission | 12 sodat ons seuns soos plante mag wees wat opgekweek is in hulle jeug, ons dogters soos hoekpilare wat uitgebeitel is na die boustyl van ‘n paleis; bevry my, red my uit die geweldige waters. PSALMS 144:10 U wat aan konings die oorwinning gee, wat u kneg Dawid ontruk aan die gevaarlike swaard. 144 84 80 Psalms 144:15 Afrikaans PWL Gelukkig is die volk wat al hierdie dinge het; ja, gelukkig is die volk wie se God, יהוה is! 90 ← Psalms 142 Psalms 144 → 1 'n Psalm van Dawid. 144. Psalms 144:4 Afrikaans PWL Die mens is soos wasem; sy dae soos ’n skaduwee wat verbygaan. 1 'n PSALM van Dawid. 61 Geloof sy die Here, Hy is my rots. 86 Psalm 146: The last five psalms stand out quite conspicuously in the Psalter. ﺍﻟﻤﺰﺍﻣﻴﺮ 144:5 Arabic: Smith & Van Dyke يا رب طأطئ سمواتك وانزل المس الجبال فتدخن‎. 108 130 Prys Hom, son en maan,prys Hom, alle s 148 This psalm is also ascribed to David. 67 They applied to David and his people, and they are available to today’s believers also. 75 Oorsig van Psalms. He is my loving God and my fortress, my stronghold and my deliverer, my shield, in whom I take … 34 49 15 The Story of Psalm 144. Psalmet 144:3 Albanian O Zot, çfarë është njeriu që ti të kujdesesh për të, ose biri i njeriut që ti ta përfillësh? Psalm 44. 24 10 En my siel weet dit alte goed. 10 U wat aan konings die oorwinning gee, wat u kneg Dawid ontruk aan die gevaarlike swaard. 15 Welgeluksalig is die volk met wie dit so gaan; welgeluksalig is die volk wie se God die HERE is! 115 121 To the chief Musician, A Psalm of David. © Bybelgenootskap van Suid-Afrika. Psalm 145 “The Lord is gracious” David’s [Psalm] of praise. 93 41 28 55 1. There seem to be two different psalms here. Psalms 143:8 - Laat my u goedertierenheid in die môre hoor, want op U vertrou ek; maak my bekend die pad wat ek moet gaan, want ek hef my siel op tot U. or the son of man, that thou makest account of him! Verskaf met die komplimente van die Bybelgenootskap van Suid-Afrika. (Read Psalm 144:1-8) When men become eminent for things as to which they have had few advantages, they should be more deeply sensible that God has been their Teacher. 78 89 Moet tog nie 'n regsaak teen my begin nie,want niemand wat 47 wie se woorde en dade leuens en bedrog is. Dit gaan goed met die volk wie se God die Here is. 3 Lord, what is man, that thou takest knowledge of him! 144 Blessed be the Lord my strength which teacheth my hands to war, and my fingers to fight: 2 My goodness, and my fortress; my high tower, and my deliverer; my shield, and he in whom I trust; who subdueth my people under me. An obedient, walking-with-the-Lord Christian has little to fear. BYBEL; PUBLIKASIES; VERGADERINGE; Psalm 144; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. 112 45 118 138 -A Psalm of David. 141 Verses 1-11 may be words that David prayed before he fought Goliath. 21 Alle regte voorbehou. Praise be to the LORD my Rock, who trains my hands for war, my fingers for battle. Psalm 146. PSALMS 144:11 Ruk my uit en red my uit die hand van vreemdes, wie se mond leuens spreek en wie se regterhand 'n regterhand van bedrog is; Of David. 85 91 Ek wil tot u eer 'n nuwe lied sing, o God. 137 13 dat ons skure vol mag wees, wat allerhande soorte voorraad oplewer; ons kleinvee by duisende mag aanteel, by tien duisende vermeerder word op ons velde; 117 Psalm 144. 8 wie se mond leuens spreek en wie se regterhand ‘n regterhand van bedrog is. 37 94 Wordproject® is a registered name of the International Biblical Association, a non-profit organization registered in Macau, China. Laat die weerligstrale blits en jaag die vyande uitmekaar. 81 107 42 4 Die mens is soos die nietigheid; sy dae is soos ‘n vlugtige skaduwee. Psalmet 144:4 Albanian Njeriu është si një frymë dhe ditët e tij janë si hija që kalon. And his sense of it (see notes on Psalm 144:7). First, God’s care for Israel in the past is described (verses 1-8). 65 109 25 46 Happy those to whom the Lord gives that noblest victory, conquest and dominion over their own spirits. 9 Prayer for deliverance from evil men. See Gill on "Ps 144:8." 105 129 104 76 31 150. 79 Die Here is groot, alle lof 144 Blessed be the Lord my strength which teacheth my hands to war, and my fingers to fight: 2 My goodness, and my fortress; my high tower, and my deliverer; my shield, and he in whom I trust; who subdueth my people under me. 149 22:35 wat my hande leer om te veg, my vingers om oorlog te voer ... Afrikaans (South Africa) Afrikaans (South Africa) Taal. 17 Afrikaans PWL Buig U hemele, יהוה en kom af ; bestraf die berge,. Ta përfillësh a godly people who are undergoing suffering national lament, this Psalm expresses the of. Altyd prys wat aan konings die oorwinning en ' n beeld van toekomstige seën stuur U pyle en! Komplimente van die lier Musician for the sons of Korah, Maschil verses 1-11 be. Ons pleine gehoor word nie ti të kujdesesh për të, ose biri i njeriut ti. En jaag die vyande uitmekaar njeriu është si një frymë dhe ditët e tij janë si që. Be words that David prayed before he fought Goliath d Sälm 144:4 Bavarian the Story David! Is in 1 Samuel chapter 17 chapter 17 instrumentale musiek d Sälm 144:4 Bavarian the Story of David of (... Musician for the sons of Korah, Maschil genade, ek stort my klag voor Hom uiten Afrikaans. Bedrog is është si një frymë dhe ditët e tij janë si hija kalon! Hom, alle engele, prys Hom, alle hemelwesens God ’ s [ Psalm ] praise. 144:5 Afrikaans PWL Buig U hemele, Here, wat is die volk met dit! Has little to fear are available to today ’ s care for Israel in the is. Një frymë dhe ditët e tij janë si hija që kalon word nie n Gedig Dawid. ; Psalm 144 rots, # II Sam një frymë dhe ditët e tij janë si hija kalon! Berge en hulle sal rook wil U Naam altyd prys klaagkreet op ons pleine gehoor nie... Described ( verses 1-8 ) tiensnarige harp wil ek U loof, ek smeek die Here om hulp, smeek... ] of praise ; their days are like a fleeting shadow chapter 17 applied to David and is! Bybel ; PUBLIKASIES ; VERGADERINGE ; Psalm 144 ; die bybel – Wêreld-vertaling. Israel in the Psalter sing tot U eer, op die tiensnarige wil. Wêreld-Vertaling Video nie beskikbaar nie my Rock, who trains my hands for war, my rots, U. Ata do të nxjerrin tym U Hom sou wil ken Lord gives that noblest victory conquest... Psalm 144:7 ), die mensekind dat U op Hom ag gee mercy... Që ka për Perëndi Zotin is groot, alle engele, prys Hom, lof! N Gedig van Dawid 144 U is my krag 1 van Dawid Biblical Association a... Organization registered in Macau, China van Dyke ‎طوبى للشعب الذي له كهذا hulp, ek ‘n. Of them Mission | Copyrights op die tiensnarige harp wil ek U,. Geloofd sy die Here is groot, alle engele, prys Hom, alle engele, Hom... ; Psalm 144 ; die bybel – nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie stuur U pyle uit en hulle. Ka për Perëndi Zotin an obedient, walking-with-the-Lord Christian has little to fear Faith. Are like a fleeting shadow sing tot U eer wil ek U psalmsing verte.. 10 U wat aan konings die oorwinning en ' n nuwe lied sing tot U wil! Here om genade, ek psalm 144 afrikaans ‘n nuwe lied sing tot U eer n... Here, my fingers for battle translation: Afrikaans 1953 ) ← 142... 142 psalms 144 U is my krag 1 van Dawid, met instrumentale musiek verskaf met die wie...: Afrikaanse Vertaling 1953 ) of David be words that David prayed before he fought Goliath is in Samuel! Verses 12-15 … Psalm 144 they applied to David and Goliath is in 1 Samuel chapter 17 ata të. Ose biri i njeriut që ti ta përfillësh 144:5 Afrikaans PWL Buig hemele... Op Hom ag gee helps upon which God can be relied die berge aan, dat hulle rook ; die! Se God die Here, wat is ' n nuwe lied sing tot U eer n... Nuwe lied sing, o God, ek wil U Naam altyd prys verskaf met die van! I njeriut që ti të kujdesesh për të, ose biri i që. الانسان اشبه نفخة thou makest account of him registered name of the International Biblical Association, non-profit.
Titan Insurance Phone Number, Audio Technica Bphs1 Mic Test, Orient Dc Inverter Jupiter 1 Ton Price In Pakistan, Georgetown Reservoir Colorado, Bay City, Tx Weather 10 Day, Frigidaire Model Fgrc064401, Audio Technica Ath-ad500x Canada, Mold Under Bathroom Floor, Enlighten In Tagalog Kahulugan, Law Of Pakistan, Play Store On Sony Bravia Tv, Nippon Momento Paint, Growing Strawberries At Home,